Deze website www.banditsdarlings is eigendom van Bandits & Darlings.
Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te kopiëren, op te slaan of openbaar te maken, anders dan voor persoonlijk, niet-commerciëel gebruik, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bandits & Darlings.

De afbeeldingen, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website is auteursrechtelijk beschermd.

 

Aan deze website heeft Bandits & Darlings. veel aandacht besteed. De informatie op deze website wordt regelmatig gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt,  hetzij door de invoer van gegevens, hetzij door technische oorzaken.

Hiervoor kan Bandits & Darlings als eigenaar van de website www.banditsdarlings.nl, niet aansprakelijk worden gesteld. Wij zullen eventuele onvolkomenheden na constatering zo spoedig mogelijk herstellen, zonder enige 

aansprakelijkheid te accepteren.

 

Bandits & Darlings behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigingen op deze website, waaronder ook wordt verstaan in de algemene voorwaarden, door te voeren.